Scroll to top
© 2019, Nerve Digital Agency Co., Ltd.
แชร์

เกี่ยวกับเรา


เรามุ่งมั่น เป็นระบบ พร้อมทีมงานมืออาชีพ

01.

ค้นคว้า

เราศึกษาและค้นคว้าก่อนเริ่มงานเสมอ ทั้งอัตราการแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรม ความต้องการสินค้าในแต่ละตลาด รู้เท่าทันการตลาดหลากหลายรูปแบบ

02.

ไอเดีย & คอนเซ็บต์

หาไอเดียพร้อมวางคอนเซ็บต์ในการทำการตลาด ให้สอดคล้องกับตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากการค้นคว้า เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า

03.

ออกแบบ & สร้างสรรค์

ออกแบบสื่อต่างๆ ให้เป็นไปตามคอนเซ็บต์ โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างตัวตนของแบรนด์ให้เด่นชัด รวมเอาบุคลิกภายนอกและลักษณะนิสัยที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ออกมา

04.

ทดสอบ & วัดผล

ทดสอบแคมเปญที่ผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้วออกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมวัดผลและปรับปรุงแคมเปญเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Services

ดูวีดีโอ

ให้บริการดิจิตอลที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่น

เราสร้างสรรค์ประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อธุรกิจทุกรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิตอล

กลยุทธ์ของบริษัท, การออกแบบและการพัฒนา

จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในทุกๆ ธุรกิจ ทำให้องค์กรต้องกำหนดกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรและระดับธุรกิจ เพื่อให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การออกแบบ UX / UI, เว็บไซต์ & แอพพลิเคชั่น

UI (User Interface) : “ภาพลักษณ์” ครอบคลุมสิ่งประจักษ์ต่างๆ ไปสู่กลุ่มลูกค้า ทั้งผลิตภัณฑ์และสื่อต่างๆ

UX (User Experience) : “ประสบการณ์ผู้ใช้” ครอบคลุมทุกด้านของการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ปลายทางกับบริษัท ทั้งบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ภาพลักษณ์บริษัท และกลยุทธ์แบรนด์

สร้างคาแร็คเตอร์หรือบุคลิกภาพที่เด่นชัดให้กับแบรนด์ เพื่อให้คนรู้จักและจำได้ แต่ในความเป็นจริง สิ่งสำคัญที่มากกว่าแค่การทำให้เป็นที่รู้จัก คือการทำให้คนยอมรับ ยอมซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์นั้น และเหนือสิ่งอื่นใดคือแบรนด์เหล่านั้นสามารถทำให้ผู้บริโภครักได้

พัฒนาประสบการณ์ และตัวตนของแบรนด์

ซึ่งรวมเอาบุคลิกภายนอกและลักษณะนิสัยที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ออกมา นอกจากนี้ ยังสร้างคุณค่า การรับรู้ หรือประสบการณ์ร่วมบางอย่างให้แก่ผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและบริการของแบรนด์

ลูกค้า

ความเชื่อมั่นและไว้ใจจากแบรนด์ต่างๆ

การร่วมงานกันแบรนด์ต่างๆ

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เราก็พร้อมให้บริการและช่วยเหลือด้วยความมุ่งมั่นและมุ่งหวังให้ทุกๆ ธุรกิจในประเทศไทยเติบโตและเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิทัล

มั่นใจในบริการของเรา

ประสบการณ์จากลูกค้าของเรา

Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me, that it might be the mirror of my soul.

— Stacey Pickering

Product Manager

Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me, that it might be the mirror of my soul.

— Stacey Pickering

Product Manager

Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me, that it might be the mirror of my soul.

— Stacey Pickering

Product Manager